Eesti Üliõpilaste Selts

Asukoht: Tõnissoni 1, Tartu

Näitused 1909 (1)

15. august 1909 – 31. august 1909. II Eesti kunstinäitus Tartus.