Sulge

Linda Lainvoo ♀

Kunstiajaloolane


Bibliograafia

Isiku osalusel tehtud audiovisuaal teosed (6)

 • Ajalik ja ajatu: Pühakoda, 1/6. Eesti Televisioon (ERR arhiiv), 2014. Näita seoseid
  Pikkus: 27:40 Täpne kuupäev: 2. märts 2014
  Režissöör: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin Seppel
  Saatetsükkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist. Esimeses saates räägivad kunstiajaloolased Kersti Markus, Anneli Randla ja Anu Mänd ning Roomakatoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan meie kirikuarhitektuuri murdepunktidest ja keskaegse kiriku ehitusest, sisustusest ning funktsioonist. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting, režissöör Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
 • Ajalik ja ajatu: Pühakoda, 2/6. Eesti Televisioon (ERR arhiiv), 2014. Näita seoseid
  Pikkus: 27:32 Täpne kuupäev: 9. märts 2014
  Režissöör: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin Seppel
  Reformatsioon ei too esialgu kaasa uute kirikuhoonete ehitust, küll aga kujundab ümber kirikuruumi: alles jääb ainult üks altar, lisanduvad pingid ja ajapikku väärid. Oluliseks saavad kantsel ja valgustus - et usku mõista, tuleb jutlust kuulata, lauluraamatust laulda ja emakeelset Piiblit lugeda.
 • Ajalik ja ajatu: Pühakoda, 3/6. Eesti Televisioon (ERR arhiiv), 2014. Näita seoseid
  Pikkus: 27:40 Täpne kuupäev: 16. märts 2014
  Režissöör: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin Seppel
  19. sajand oli rahvastiku kiire kasvu, linnastumise ja rahvuste sünni aeg. Eestlased, kes ei mahtunud enam väikestesse keskaegsetesse kirikutesse ära, kogusid annetusi oma koguduse kiriku ehituseks, kirikute rajamisest sai rahvusliku liikumise osa. Pärast Tartu Ülikooli kiriku valmimist 1860. aastal kerkisid Tartusse, Tallinna, Viljandisse ja mujale suured eriilmelised kirikud, millest mõnigi jäi kohe pärast valmimist kitsaks. Saates kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem, Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Urmas Petti ja Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Režissöör Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
 • Ajalik ja ajatu: Pühakoda, 4/6. Eesti Televisioon (ERR arhiiv), 2014. Näita seoseid
  Pikkus: 27:43 Täpne kuupäev: 23. märts 2014
  Režissöör: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin Seppel
  Tallinna Sulevimäel oli õigeusu kirik kindlasti juba 14. sajandil, aga valdav osa sibulkupliga maakivist kirikuid ilmus meie sakraalmaastikule 19. sajandi teisel poolel. Sümboolselt jaguneb õigeusu kiriku ruum taevaseks altariruumiks ja maiseks kogudusesaaliks, nende piiril asub ühtaegu ühendav ning eraldav ikonostaas, mis ülesehituselt järgib jumalikku hierarhiat. Kõrge kupli all seisja kogeb oma füüsise ja meeltega taevase ning maise ühinemishetke. Saates EAÕK metropoliit Stefanus, kunstiteadlane Mari-Liis Paaver ja TLÜ õppejõud Orest Kormašov.
 • Ajalik ja ajatu: Pühakoda, 5/6. Eesti Televisioon (ERR arhiiv), 2014. Näita seoseid
  Pikkus: 28:05 Täpne kuupäev: 30. märts 2014
  Režissöör: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin Seppel
  Eestlase arhetüüpne pühakoda on torni ja kõrgete akendega kivikirik, aga pühakoda on ka rehielamu tüüpi vennastekoguduse hoone külaservas ning vabakoguduse tornita maja linnapildis. Saates kunstiajaloolane Anneli Randla, vennastekoguduse vend Tanel Ots, kirikuloolane Riho Saard ja arhitektuuriajaloolane Oliver Orro. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Režissöör Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
 • Ajalik ja ajatu: Pühakoda, 6/6. Eesti Televisioon (ERR arhiiv), 2014. Näita seoseid
  Pikkus: 28:14 Täpne kuupäev: 6. aprill 2014
  Režissöör: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin Seppel
  Kui palju on meil tänapäevast sakraalarhitektuuri? Ja kas poleks Euroopa demograafiliste protsesside ning ilmalikustumistendentsi taustal mõistlik mõelda meie eri aegadel ehitatud pühakodade tulevikust? Saates arhitektuuriajaloolane Egle Tamm, kunstiajaloolane Kaire Tooming, kirikuõpetaja Mare Palgi ja arhitektuuriteadlane Mait Väljas.