1968. a. juubilaride: J. Koppeli, H. Reimo ja A. Tippe tööde näitus

4. märts 1968 – 20. märts 1968

Näitusekoht: Tallinna Kunstisalong

Näituse organiseerija: Eesti Kunstnike Liit

Ühisnäitus (2-3)

Osalejad